tiedottamista,

epävirallista neuvottelua, yhteiskuntaan vaikuttamista, tietoa päätöksentekijöille ja virkamiehille

 Edunvalvonta

TAVOITTEEMME ON, ETTÄ

mielenterveysomaiset tunnistetaan ja huomioidaan yksilöinä

hoitotyössä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa myös läheiset kohdataan arvostavasti

omaiset kokevat osallisuutta ja saavat vaikuttamismahdollisuuksia itseään koskevissa asioissa

läheisen huoli sekä jaksaminen otetaan vakavasti

TEHTÄVÄÄ VARTEN

toimimme yhteistyössä valtakunnallisen FinFami ry:n ja sen muiden jäsenyhdistysten kanssa

edustamme erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön työryhmissä sekä osallistumme valtakunnallisiin mielenterveysomaisten ja mielenterveyden teemaviikkoihin ja kampanjoihin

olemme mukana mielenterveysomaisiin liittyvissä tutkimuksissa ja opinnäytetöissä

järjestämme koulutusta, luentoja ja vaikuttamistilaisuuksia

tiedotamme, annamme lausuntoja ja otamme kantaa, viestimme aktiivisesti

edistämme positiivista mielenterveyttä ja kokemusasiantuntijuutta

 

Ota yhteyttä

Hanna Jylhä-Natri
Hanna Jylhä-Natri

Toiminnanjohtaja

Pin It on Pinterest