Tietoa sairastuneen läheiselle

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu

Mielenterveyden järkkyminen on yksilöllistä ja usein ennalta arvaamatonta. WHO:n määritelmän (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

Mielenterveys ei ole vain mielen sairauksien puuttumista vaan mielen hyvinvointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. WHO:n määritelmän mukaan mielenterveys mahdollistaa: kyvyn luoda ihmissuhteita ja välittää toisista, taidon ilmaista tunteitaan, kyvyn tehdä työtä, ajoittaisen ahdistuksen ja hallinnan menetyksen sietämisen sekä omassa elämässä tapahtuvien muutosten hyväksymisen.

Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa ihmisiä kokemaan elämän mielekkääksi, solmimaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita sekä toimimaan tuottavina, että luovina yhteisön jäseninä. Läheisen psyykkinen sairaus on siksi usein kriisi koko perheelle ja muille läheisille. Psyykkinen sairaus ja oireilu herättää omaisissa ja sairastuneessa usein samantyyppisiä tunteita kuten pettymystä, syyllisyyttä, surua, huolta, vihaa, ja väsymystä.

Jokainen perheenjäsen ja läheinen käy läpi sisäisen toipumis- ja sopeutumisprosessin omaan tahtiinsa. Samoin käsitykset sairastuneen tilanvakavuudesta voi perheenjäsenten ja läheisten kesken vaihdella. Nämä saattavat muuttaa kodin ilmapiiriä, vaikuttaa perheen keskinäisiin ja läheisten vuorovaikutussuhteisiin.

Pin It on Pinterest