Kokouskutsu

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokokoukseen torstaina 24.3. klo 17.30 yhdistyksen toimistolle (Tapionkatu 4 A 5, 3. krs). Vaihtoehtoinen osallistumistapa Teams-etäyhteydellä, johon linkki lähetetään sähköpostiosoitteensa 21.3. mennessä ilmoittaneille.

Ilmoittautumiset vs. toiminnanjohtaja Jenni Uusitaipalelle 21.3. mennessä: p. 050 528 0030 / [email protected]

Esityslista:
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) äänetenlaskijaa
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Esityslistan hyväksyminen
5 § Käsitellään yhdistyksen kertomus toiminnasta vuodelta 2021
6 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
7 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
8 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9 § Muut kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyt asiat
10 § Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!
Hallitus

Pin It on Pinterest